About Beta Theta Pi

For more information about Beta Theta Pi, our principles, and recent news, please visit beta.org.

Like Beta Theta Pi on Facebook
Follow Beta Theta Pi on Twitter

Update your Information

Log into myBeta
Create your myBeta Account

Contact Us

1617 NE 47th St
Seattle, WA 98105

© 2019 Beta Theta Pi · myBeta

Official Website of Beta Theta Pi - University of Washington